מרכז אמאן: אסור לעבור על התנהגות המשטרה האלימה באום אלפחם בלי בירור עמוק

מרכז אמאן- המרכז הערבי לחברה בטוחה:"אסור לעבור על התנהגות המשטרה האלימה באום אלפחם בלי בירור עמוק לפעילות המשטרה בחברה הערבית. נדרש הקמת ועדת חקירה לאלתר.
התנהגות המשטרה הברוטלית בהפגנה נגד האלימות והפשיעה באום אלפחם היא עדות לעומק בעיית השיטור בחברה הערבית. המשטרה מוכיחה באופן ברור שבמהותה היא עויינת את החברה והפעלת הכוח בתוכה מודרך ממניעים פסולים.
האירועים באום אלפחם שהם ההמשך של התנהגות משטרתית פסולה מחייבים הקמת ועדת חקירה שתבחן לעומק את התנהגות המשטרה ודרכי פעילותה."
עו"ד רדא גאבר: "עומק חוסר האמון עם המשטרה מקבל היום הוכחה ניצחת בדמות התנהגות ברוטלית וחסרת מעצורים של המשטרה. המשטרה קנתה וקונה ביושר חוסר האמון בה. נדרש כעת מהלך של שינוי עמוק בתוך המשטרה ותורת ההפעלה שלה בחברה הערבית."