הסטטיסטיקה – עובדות ותמונות

האלימות הגואה בחברה הערבית אשר גורמת לנזקים אדירים , נפשיים וכלכליים וללא מענה הולם מצד הראשויות באם הממשלה ומוסדותיה ובאם הנהגת החברה הערבית , השתלטה על סדר היום החברתי והדירה שינה מעיני אזרחי המדינה הערבים  שביטחונם האישי נעלם והאמונים עליו לא עושים דבר מוחשי אשר יעצור וימגר את התופעה הארורה שכבשה את החברה הערבית .

 מרכז אמאן – המרכז הערבי לחברה בטוחה מציג נתונים עדכניים לחללי התופעה מיום 01/01/2012  ועד ליום 24/09/2016 בדיאגרמות המדברות בעד עצמן :

 v